TVS - vireää urheilutoimintaa jo yli 80 vuotta.

Nuori Suomi Sinettiseura

Mikä on Sinettiseura?

Sinettiseurat ovat urheiluseuroja, jotka täyttävät yhteiset laatukriteerit lasten ja nuorten harrastustoiminnassa. Sinettiseurakriteerit varmistavat laadukkaan lasten ja nuorten toiminnan urheiluseurassa. Kriteerit löytyvät täältä

 

TVS Nuoren Suomen Sinettiseuraksi

Tampereen Voimailuseuran johtokunta teki 19.2.2008 päätöksen, että TVS lähtee tavoittelemaan Nuoren Suomen Sinettiseura – statusta. Nuorisotyö on ollut aina suuressa roolissa TVS:n toiminnassa ja siksi seura haluaa olla mukana kehittämässä toimintaansa ja taata lapsille ja nuorille jatkossakin hyvän harrastuksen. Projekti eteni hiljalleen ja kesällä 2009 TVS:n juniorit ja valmentajat loivat itselleen pelisäännöt. Syksyllä 2009 TVS:n junioreiden vanhemmat sopivat yhteisistä pelisäännöistä, joilla tukea lapsen harrastusta. Pelisäännöt sitovat kaikkia seuran toiminnassa mukana olevia (juniorit, lasten ja nuorten valmentajat, myös lasten vanhemmat). Pelisäännöillä pyritään aikaansaamaan kaikille junioreille terveellinen, tasapuolinen ja kehittävä harrastusympäristö.

TVS:n junioreiden pelisäännöt ovat junioreiden itsensä laatimat, niitä ei ole määrätty seuran hallinnon tai valmennuksen toimesta. Säännöt koskevat kaikkia alle 18-vuotiaita seuran junioreita. TVS:n valmentajat laativat omat pelisääntönsä Nuorisovaliokunnan kokouksessa toukokuussa 2009. Lasten ja nuorten vanhempien pelisäännöt puolestaan laativat itse vanhemmat, TVS:n Nuorisovaliokunnan puheenjohtajan Ilkka Aallon opastamana vanhempien yhteisessä tapaamisessa lokakuussa 2009.

Kaikki pelisäännöt päivitettiin vuonna 2012, jonka jälkeen junioreiden ja valmentajien pelisäännöt päivitettiin uudelleen vuonna 2014 ja vanhempien pelisäännöt vuonna 2015.

TVS:n säännöt ovat ohjanneet seuran toimintaa kautta vuosien. Sääntöjen mukaisesti seuran tarkoituksena on jäsentensä ruumiillisen kunnon ja henkisen vireyden kehittämisen ja ylläpitämisen avulla kasvattaa heistä työkykynsä ja henkisten ominaisuuksiensa puolesta yhteiskunnalle hyödyllisiä kansalaisia, tarjota heille terveitä vapaa-ajan harrastuksia sekä edistää toiminta-alueellaan seuran tarkoituksen mukaista toimintaa. Sinettiseura projektiin lähdettyä tuli ajankohtaiseksi laatia seuralle myös laajempi toimintalinja ja seuran yhteiset pelisäännöt. Kirjallinen toimintalinja ja TVS:n pelisäännöt laadittiin loppuvuodesta 2009 ja ne hyväksyi seuran johtokunta.

Kevättalvella 2010 Suomen Nyrkkeilyliitto ja Nuori Suomi myönsivät TVS:lle Sinettiseura -statuksen ja Sinetti luovutettiin Tampereen Voimailuseuralle Kotkassa huhtikuun 17. päivä Nuorisonyrkkeilypäivien yhteydessä. Sinetin olivat vastaanottamassa seuran puheenjohtaja Aarno Laukkanen ja silloinen Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Aalto.

TVS Pelisäännöt
Junioreiden pelisäännöt
Valmentajien pelisäännöt
Vanhempien pelisäännöt
TVS Toimintalinja