Tietosuoja

TIETOSUOJA

TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispäivä: 31.12.2018

1. Rekisterinpitäjä:
Tampereen Voimailuseura ry, Tampere, kotisivut www.boxing-tvs.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Anna Laukkanen, sihteeri / bctvs@boxing-tvs.fi

3. Rekisterin nimi:
Tampereen Voimailuseura ry:n jäsen- ja yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Jäsenrekisterissä ylläpidetään seuran jäsenten, junioreiden vanhempien, seuran toimihenkilöiden, talkoolaisten ja yhteistyökumppaneiden yhteystietoja yhteydenpitoa varten sekä jäsenten muita henkilötietoja sekä seuran hallinnoinnin kannalta tarpeellisia tietoja.

Rekisteritietoja käytetään seuran sääntöjenmukaisen toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen, jäsenasioiden hallinnointiin, seuran palveluiden tarjoamiseen, viestintään sekä seuran toimintahistorian tallentamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö:
Kustakin henkilöstä (harrastajat/jäsenet, vanhemmat, toimihenkilöt, talkoolaiset):
– nimi
– syntymäaika (pakollinen vain harrastajilla/jäsenillä)
– osoite
– matkapuhelinnumero
– sähköpostiosoite

Lisäksi seura ylläpitää harrastajien ja kilpailutoimihenkilöiden lisenssi- ja vakuutustietoja, kilpailutuloksia, käyntikertoja, tietoja ilmoittautumisesta ja osallistumisesta tapahtumiin, maksutietoja sekä mahdollisia seuran tallentamia seuran hallinnoinnissa tarvittavia lisätietoja. Seura tallentaa myös tiedot henkilön toimihenkilötehtävistä, ansiomerkeistä ja huomionosoituksista. Jos seuralla on erityinen peruste, esimerkiksi kilpailukirjan, vakuutuksen tai viisumin hankkiminen jäsenelleen, voi se tilapäisesti käsitellä myös henkilötunnuksia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteröidyn itsensä tai tämän huoltajan antamat tai seuran edustajan tallentamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto:
Jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan Suomen Nyrkkeilyliitolle urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin rekisteröimistä ja hallinnointia varten, ja käsitellään Suomen Nyrkkeilyliiton SuomiSport-rekisterissä.

Suomen Nyrkkeilyliiton lisäksi Tampereen Voimailuseura ry ei luovuta tietoja edelleen, mutta voi rekisterinpitäjänä hyödyntää tietoja seuran hallinnointiin liittyen. Poikkeuksena osallistujalistojen luovuttaminen koulutusten, kilpailujen ja leirien järjestäjille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on tallennettu Tampereen Voimailuseura ry:n järjestelmään, joka on suojattu ja johon on rajattu pääsy vain nimenkirjoitusoikeuden omaavilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

Manuaalisesti käsiteltävä tieto säilytetään lukitussa tilassa.

Kunkin harrasteryhmän tiedot ovat myös kyseisen ryhmän ohjaajan käytettävissä siltä osin, mitä toiminnan järjestäminen edellyttää.

10. Tarkastusoikeus:
Jäsenrekisterissä olevalla henkilöllä on mahdollisuus tarkistaa itseään ja alaikäisiä perheenjäseniään koskevat tiedot seuran toimistolla ja ylläpitää omia yhteystietojaan SuomiSportissa. Tiedot voi tarkistaa ottamalla yhteyttä seuran puheenjohtajaan tai rekisterin yhteyshenkilöön kirjallisesti. Tampereen Voimailuseura ry varaa oikeuden päättää jäsenyys ja palveluiden tarjoaminen, mikäli jäsenrekisterissä oleva henkilö pyytää tietojensa poistamista niiden tietojen osalta, jotka ovat välttämättömiä seuran tarjoaman palvelun kannalta.

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista:
Kts. edellinen kohta.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Henkilö voi kieltää seuraa lähettämästä hänelle sähköisiä markkinointiviestejä joko tekemällä kiellon ilmoittautuessaan seuran tapahtumiin SuomiSportissa tai pyytämällä seuran edustajaa lisäämän kiellon hänen puolestaan. Jos henkilöllä on käyttäjätunnus SuomiSportiin, hän voi lisätä tai poistaa kiellon itse.